Hlavní strana English

Křesťanství

Základní a UŽITEČNÉ informace

Litanie k Duchu Svatému Modlitba, modlení Desatero přikázání Svatosti církve O webu, informace

Zde se nacházite > Modlitba:

Modlitba Páně ("Otčenáš")

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno tvé.

Přijď království tvé.

Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Amen.

Pozdravení andělské ("Zdrávas")

Zdrávas, Maria, milosti plná,

Pán s tebou;

požehnaná ty mezi ženami

a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží,

pros za nás hříšné

nyní i v hodinu smrti naší.

Amen.

----------------------------------------------------------------------------

Doporučujeme: Katolik.cz Cirkev.cz Vira.cz Pastorace.cz Ebreviar.cz Katechismus.cz KNA.cz Jesuit.cz

© 2007 Christianity.cz

TOPlist