Hlavní strana English

Křesťanství

Základní a UŽITEČNÉ informace

Litanie k Duchu Svatému Modlitba, modlení Desatero přikázání Svatosti církve O webu, informace

Zde se nacházite > Desatero:

Desatero Božích přikázání - pravidla dobrého lidství

 1. V jednoho Boha věřiti budeš.
 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
 3. Pomni, abys den sváteční světil.
 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
 5. Nezabiješ.
 6. Nesesmilníš.
 7. Nepokradeš.
 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
 9. Nepožádáš manželky bližního svého.
 10. Aniž požádáš statku jeho.
  1. Podrobněji zde

   ----------------------------------------------------------------------------

   Doporučujeme: Katolik.cz Cirkev.cz Vira.cz Pastorace.cz Ebreviar.cz Katechismus.cz KNA.cz Jesuit.cz

   © 2007 Christianity.cz

TOPlist